Menaxhimi i flotës Liebherr me LiDAT

Cfare është LiDAT?

Menaxhimi i parkut të automjeteve dhe i flotës Liebherr, me LiDAT

Sistemi i transferimit dhe pozicionimit të të dhënave, LiDAT, lehtëson parkun e automjeteve dhe menaxhimin e flotës së makinerive Liebherr si, makineritë për zhendosjen e dheut (eskavatorë, fadroma, bulldozera etj), vinçt e ndryshëm etj.

LiDAT lehtëson menaxhimin dhe kontrollin e parku të makinerive tuaja. Sistemi i menaxhimit të flotës, LiDAT, bën të mundur planifikimin e vendosjes së pajisjeve dhe porositjen e pjesëve të këmbimit në mënyrë më efikase – dhe ndihmon për të zvogëluar kostot në proces.

LiDAT jep informacion për lokalizimin, si dhe funksionimin e makinave. Shembuj të kësaj përfshijnë pozicionimin e makinave, periudhat e funksionimit dhe përdorimit, konsumin e karburantit dhe detajet e intervalit të shërbimit.

Të dhënat përditësohen disa herë në ditë në varësi të llojit të pajtimit dhe mund të thirren në një shfletues përmes GPRS ose duke përdorur një bartës të të dhënave. Makineritë mund të përcaktohen lehtësisht në grupe për vendet e mëdha të ndërtimit, vendet e mëdha të ndërtimit për qëllime të organizatës. Makinerive individuale mund t’u caktohen kufizime kohore dhe kufizime të lëvizjes në lidhje me vendosjen e tyre.

 

Pse makinerisë suaj Liebherr, i nevojitet LiDAT?

  • Menaxhimi gjithëpërfshirës i flotës nga një burim për konfigurimin e makinave të ndryshme.
  • Monitorimi në distancë: lokalizimi i menjëhershëm i makinave dhe mbikëqyrja e funksionimit optimal të pajisjeve.
  • Planifikimi i pjesëve strategjike dhe mirëmbajtja e planifikuar ulin ndjeshëm koston dhe kohën e makinerisë.
  • Planifikimi inteligjent i mirëmbajtjes rrit disponueshmërinë e makinerive.
  • Dokumentim sistematik i mbingarkesës dhe operacioneve të gabuara.
  • Të dhënat e LiDAT mund të përdoren si bazë për llogaritjen e tarifave të qirave.

Sistemi është në dispozicion si një paketë themelore “LiDAT Standard”, e cila mund të përdoret për makinat e çdo prodhuesi. “LiDAT Plus” dhe paketat shtesë për vinça craëler cikli detyre, vinça craëler dhe makina speciale të themelimit të thellë janë në dispozicion posaçërisht për aftësitë teknike të zgjeruara të makinave Liebherr.

Paketa standarde jep informacione rreth planifikimit të vendosjes së pajisjeve, të dhënave për pozicionimin e makinerisë, periudhat e funksionimit dhe përdorimit, intervalet e shërbimit, marrjen me qira të pajisjeve dhe menaxhimin. “LiDAT Plus” ofron përfitimet shtesë të monitorimit gjeografik dhe të lidhur me kohën, raportimin e kushteve kritike të funksionimit, të dhënat e konsumit të karburantit, si dhe intervalet e transferimit të të dhënave të përcaktueshme nga përdoruesit. Paketa shtesë “Teleservice”, për shembull, bën të mundur që personeli i shërbimit Liebherr të identifikohet në kontrollet e makinës nga çdo vend dhe, në këtë mënyrë, të korrigjojë keqfunksionimet ose gabimet e mundshme.

Liebherr - LiDAT

moba-easy-dig-panel_10755869