Lexalko SH.A

Kompania është themeluar në vitin 2001,  duke importuar fillimisht pjesë këmbimi. Në vitet në vijim, makineri te renda per zhvendosjen e dheut u shtuan games se produkteve, dhe makinerite e rënda jane  sot fokusi yne kryesor. Sot, Lexalko  është një kompani sherbimi që kujdeset për të gjitha nevojat  dhe kërkesat tuaja
LEXALKO,SH,A  është një furnizues kombetar per makineri te reja dhe te përdorura Liebherr. Makineri të rënda te cilat perdoren ne  ndërtimin e infrastrukturës, projekte të nxjerrjes së mineraleve, gurore, minierave dhe makineri të lidhura me industrinë e tubacioneve dhe gazifikimit. Nga nje makine e vetme  deri te nje flote e tere, Lexalko është në gjendje për të përmbushur të gjitha kërkesat tuaja per makineri te renda, duke përfshirë shërbimin, mirëmbajtjen, pjesë këmbimi, trajnimin dhe konsulencën.

Misioni ynë ?

  • Sigurojmë klientët tanë per kushte financiare me te mira
  • Ndihmojmë në mënyrë që biznesi juaj të shtojë flotën e makinerive
  • Ndihmë dhe konsulencë për shërbimet e Kredisë, Leasing apo edhe ndihmë juridike
  • Asistojmë në përzgjedhjen e institucionit financiar i cili është më i përshtatshmi për biznesin dhe kushtet tuaja.

Sherbime dhe Produkte

Eskavarorë me Zinxhirë
Eskavatorë me Goma
Fadroma
Mjete të përdorura
Pjesë Këmbimi dhe Servis
Agregate dhe Konsulencë

Partneret Tanë